Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap geldt voor één volledig seizoen (zomer of winter) en vanaf de aanvaarding van de inschrijving door het bestuur. Tennis wordt enkel in het zomerseizoen gespeeld (april t/m september), padel heeft een zomerseizoen (april t/m september) en een winterseizoen (oktober t/m maart)
 • Je bent pas lid na ontvangst van de betaling van je lidgeld
 • Leden die hun lidmaatschap verlengen, behouden hun login voor het reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen
 • Elk lid verklaart zich automatisch akkoord met het clubreglement
 • Het bedrag van de lidgelden wordt jaarlijks door het bestuur bepaald vóór de eerste inschrijvingsdag van het seizoen

Kleding en gedrag

 • De leden die in regel zijn met de betaling van hun lidgeld voor het lopende seizoen, hebben toegang tot de tennis-/padelterreinen en de kleedkamers/doucheruimtes
 • Op alle terreinen is het dragen van reglementaire sportkleding en aangepast schoeisel verplicht
 • De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te gedragen en dragen ertoe bij dat de terreinen, de kleedkamers, douches en toiletten netjes blijven en dat er geen afval rondslingert
 • Er wordt niet gerookt op de terreinen of in het clubhuis, de kleedkamers, de douches en de toiletten
 • Huisdieren zijn niet toegelaten op de terreinen

Reservaties tijdens het zomerseizoen

De leden kunnen een terrein reserveren via de online reservatiemodule van Tennis Vlaanderen, te bereiken via onze website
Voorrangsregeling bij reservering van de terreinen :

 • Interclub
 • Clubactiviteiten en tornooien
 • Lessen en sportkampen (niet in prime-time uren)

Tennislessen

 • Jeugd en volwassenen kunnen individueel of in groep lessen volgen. Alle info rond lessen vind je op deze pagina
 • Wanneer een les niet kan doorgaan door afwezigheid van het lid, wordt de les steeds volledig aangerekend

Verzekering en aansprakelijkheid

 • Elk lid dat bij Diepenbroek aangesloten is, valt automatisch onder de door Tennis Vlaanderen/Padel Vlaanderen afgesloten polis "sportongevallen". Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de terreinen en tijdens de periode van inschrijving. Deze verzekering dekt je ook als medewerker aan activiteiten, georganiseerd door Diepenbroek
 • Bij een ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris van de club te verwittigen
 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is iets wat binnen onze club niet kan en niet getolereerd wordt. Mocht je hier op eender welke manier toch mee in aanraking komen, weet dan dat we een policy hierover hanteren om hier mee om te gaan. Je kan deze policy onderaan deze pagina nalezen en downloaden.

Elke persoon die zich op de gehele site van Diepenbroek bevindt, wordt geacht het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. Daarnaast houdt elk lid zich uiteraard ook aan de "10 geboden", die je hieronder als bijlage kan nalezen.