Diepenbroek gastspeler

Uitnodigingsreglement :

Doel van een gastspeler is mensen kennis te laten maken met de club, om eventueel achteraf lid te worden.

Art 1:

Een uitnodiging is in regel een uitzondering die slechts kan worden toegestaan indien deze uitnodiging geoorloofd blijkt.

Art 2:

Er wordt een vergoeding gevraagd  van €7/uitgenodigde speler. Te betalen op de dag zelf aan de bar.

Art 3:

Elk individu kan slechts 2 keer per zomerseizoen worden uitgenodigd.

Hier wordt een status van bijgehouden.

Art 4 : (Niet lid reservatie)

Wanneer er op bepaalde momenten velden vrij zijn hebben niet leden de mogelijkheid om ter plaatse een terrein te reserveren. Dit voor de prijs van €15/terrein. De gelden moeten afgerekend worden voor het aanvangsuur.

Art 5:

Er wordt bij voorkeur niet gespeeld op piekmomenten.  M.a.w. niet op weekdagen tussen 19u en 22u.