• De club stelt 5 buitenvelden (waarvan 4 met gratis verlichting) ter beschikking van zijn leden.
 • Om een terrein te kunnen reserveren moet men lid zijn van TC Diepenbroeck vzw of van Diepenbroek S&O.
 • We werken met een DUBBEL reservatiesysteem.

Vaste reservatie voor groepen(enkel dubbelspel toegelaten)

 • Deze reservatie is van toepassing op max 3 velden elke weekdag, (behalve donderdag) en op zondag.
 • Een vaste groep van 6 personen heeft de mogelijkheid om een terrein per avond (2 opeenvolgende uren) te reserveren gedurende het ganse zomerseizoen.
 • Een vaste groep van 8 personen heeft de mogelijkheid om een terrein per avond (3 opeenvolgende uren) te reserveren gedurende het ganse seizoen.  Groepen zijn verplicht om steeds DUBBELSPELte spelen.
 • Gedurende het ganse zomerseizoen kan elk lid maar tot één groep behoren.
 • Op de dag van de vaste reservatie van een groep kan een groepslid geen persoonlijke reservatie maken.
 • Elke groep is verplicht om een groepsnaam te hebben alsook een groepskapitein, deze is het aanspreekpunt tov het bestuur.
 • Bij het begin van het seizoen worden de ledennamen van een groep doorgegeven aan het bestuur.
 • Indien annulatie van een veld zich voordoet, dient de groepskapitein dit 3 dagen op voorhand door te geven via mail (info@diepenbroek.be).
 • Indien een vaste groep niet het aantal vereiste spelers (om het aantal vaste uren op te vullen) kan opstellen, heeft deze enkel de mogelijkheid om aan te vullen met een speler uit het ledenbestand.
 • Bij misbruik van dit reservatiesysteem behoudt het bestuur het recht voor, tot tijdelijke schorsing en zelfs tot annulatie van deze groep.
 • Het bestuur zal op regelmatige tijdstippen dit reservatiesysteem evalueren en, zo nodig aanpassen.

Vrije reservatie leden

 • Elk clublid kan één tennisbaan voor 1 uur (enkelspel) of 1,5 uur (dubbelspel) boeken via het elektronische reservatiesysteem. Na het spelen kan er opnieuw gereserveerd worden.
 • Het is evenwel niet toegestaan dat jeugdspelers (-16j) een tennisbaan (al dan niet zelf) reserveren na 18u.
 • Het online-reservatiesysteem laat niet toe dat leden reserveren met een half uur tussen een reeds geplaatste reservatie : m.a.w. indien een reservatie op terrein 1 staat van 19:00u tot 20:00u is men VERPLICHT aansluitend voor of na de bestaande reservatie te reserveren dus spelen tot 19:00u of vanaf 20:00u.
 • Elk gereserveerd uur (bij enkelspel) of anderhalf uur bij dubbelspel kan uitsluitend gebruikt worden door diegenen op wiens naam werd gereserveerd. Voor enkelspel zijn dit 2 namen, voor dubbelspel zijn dit 4 namen.
 • Reservatie van een terrein gebeurt online via http://www.diepenbroek.be dit kan zowel gebeuren op de computer in het clubhuis als vanop gelijk welke externe computer.
 • De reservaties voor lessen, interclub, tornooien, activiteiten door de vzw georganiseerd en/of aangemoedigd, zullen, in de mate van het mogelijke, op voorhand in het reservatiesysteem worden aangebracht.
 • Een gereserveerd uur kan alleen door één van de inschrijvers op voorhand worden opgezegd via hetzelfde reservatiesysteem.
 • Het bestuur bepaalt wanneer de velden niet bespeelbaar zijn.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot reservatie van een lid op te schorten gedurende een bepaalde periode indien het desbetreffende lid voormelde bepalingen van het reservatiesysteem niet respecteert.
 • Na de laatste reservatie van de dag wordt de verlichting van de velden automatisch uitgedaan 15 minuten na de reglementaire reservatie. Dit geldt voor vaste reservatie groepen als de vrije reservatie individueel.
 • Het reglement zal worden aangepast indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de club te verzekeren.