Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap geldt voor een periode van 26 weken en vanaf de aanvaarding van de inschrijving door het bestuur.
 • Je wordt lid door de betaling van je lidgeld.
 • Leden die hun lidmaatschap verlengen, behouden hun login tot het reservatiesysteem.
 • Elk lid verklaart zich hiermee automatisch akkoord met het clubreglement en bijhorende reservatiesysteem.
 • Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld bij het begin van het tennis seizoen.
 • Voor wie een vergoeding betaalt voor Tennis Vlaanderen is de aansluiting bij Tennis Vlaanderen inbegrepen.

Kleding en gedrag

De leden die in regel zijn met de betaling van hun lidmaatschap bijdrage voor het lopende seizoen, hebben toegang tot de tennisterreinen en de kleedkamers.

Op de tennisterreinen is het dragen van reglementaire tenniskleding en aangepast schoeisel verplicht.

De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te gedragen en dragen ertoe bij dat de tennisterreinen, de kleedkamers, douches en toiletten netjes blijven en dat er geen afval rondslingert.

Er wordt niet gerookt op de tennisvelden of in het clubhuis, de kleedkamers, douches en toiletten.

Reservaties tijdens het zomerseizoen

 • De leden kunnen een terrein reserveren op de computer in de club, of via internet, in overeenstemming met het geldende reservatiereglement.
 • Voorrangsregeling bij reservering van de terreinen :
  • Interclub
  • Clubactiviteiten
  • Vaste reservatie door groepen (max 3 velden per avond)
  • Lessen en sportkampen (niet in prime-time uren)

De VZW kan activiteiten organiseren en daarvoor terreinen reserveren.  Deze organisaties hebben steeds voorrang op de gewone reservaties.

Onderhoud terreinen

De terreinverantwoordelijke verzorgt wekelijks het onderhoud van de terreinen. Iedereen speelt graag op een net terrein. Om de terreinen onberispelijk te houden dient de speler zelf ook bepaalde taken uit te voeren:

 • Vegen na elke speelbeurt. Gebruik de sleepnetten en veeg steeds in cirkelvormige beweging van buiten naar binnen toe.  Veeg niet enkel binnen de speellijnen maar ook  erbuiten, zo wordt mosvorming tegengegaan.
  Hang de sleepnetten terug omhoog, aan de daartoe voorziene haken.
 • Sproeien na elke speelbeurt ; terreinen 1-3 hebben een automatisch sproeisysteem, terrein 4 en 5 dienen ‘handmatig’ besproeid te worden.
 • Bij heel droog weer wordt aangeraden meerdere keren te sproeien, verdeeld over de volledige speelduur.
  Zo wordt voorkomen dat er stof gaat opwaaien. Er wordt dan ook best gesproeid voor én na het vegen.

Tennislessen

 • Jeugd en volwassenen kunnen individueel of in groep tennislessen volgen. Je neemt daarvoor contact op met de uitbating.
 • Wanneer een les niet kan doorgaan omwille dat het lid niet komt opdagen, wordt de les toch aangerekend.

Verzekering en aansprakelijkheid

 • Elk lid dat bij  Tennis Vlaanderen aangesloten is, valt automatisch onder de door de Tennis Vlaanderen afgesloten Ethias polis sportongevallen.  Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de tennisterreinen, en tijdens de periode vermeld op zijn kaart.
 • Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris van TC Diepenbroeck te verwittigen.
 • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club.