Voor de deelnemers aan de ladder competitie (enkelspel) gelden de volgende regels:

  • Mogen deelnemen : senioren en jeugd vanaf 16 jaar (geboren in 2001 en vroeger), jongeren onder de 16, maar met een tennisklassement van minimum C 30/4, die lid zijn van de club.
  • Om de ladder te kunnen starten hanteren wij het individuele spe(e)l(st)ersklassement volgens ‘Tennis Vlaanderen’. Bij gelijke klassementen wordt de volgorde bepaald via lottrekking. De speler, speelster, met het hoogste klassement, start op de laagste plaats.
  • Uitdagers mogen alleen iemand uitnodigen die maximaal 5 plaatsen hoger op de ranglijst staat vermeld.
  • Een wedstrijd duurt maximaal 1 uur, met max 5 minuten inspelen inbegrepen. Eén van de spelers stelt voor aanvang van de wedstrijd het alarm in op zijn GSM op het einduur van de wedstrijd. Het spel dat bezig is telt NIET meer mee voor de einduitslag. Alle games worden opgeteld om de winnaar te kennen. Wint de uitdager, dan neemt hij/zij de plaats boven de verliezer in.
  • Leden die zich na de start van de ladder competitie aanmelden, zullen onderaan de ladder worden toegevoegd.
  • Het bestuur zal, wanneer deelnemers niet zelf het initiatief nemen, de wedstrijden zetten. De spelers krijgen dan een uitnodigende mail waarin de tegenstrevers bepaald werden. De spelers dienen dan onderling nog af te spreken wanneer de wedstrijd doorgaat.

Procedures

  •  De uitdager neemt contact op met zijn tegenstrever, reserveert de wedstrijd via het reservatiesysteem van de club en stuurt tevens een mail naar ladder@diepenbroek.be om de wedstrijd door te geven. De winnaar geeft de uitslag door via ladder@diepenbroek.be. Alleen uitslagen die zijn doorgegeven via dit mailadres, worden verwerkt.
  • De uitslagen worden wekelijks bijgewerkt en gepubliceerd op de website.
  • De winnaar is diegene die op vrijdag 22 september 2017 om 22.00u op de eerste plaats staat.
  • Er is een prijs voorzien voor de winnaar in elk klassement. De prijsuitreiking zal plaats vinden op zondag 24 september 2017